(Daha önce burs almış bursiyerler, yeni başvuru yapmayıp, “devam eden burslar” sayfasında istenen belgeleri teslim etmeleri / göndermeleri gerekmektedir.)

Yeni Başvurular Açıklaması

Amaç
Bereket Vakfı’nın amacı, başarılı ve maddi durumu yeterli olmayan lisans öğrencilerine, öğrenimlerini yapmaları için burs vermektir.

Burs Başvuru ve Değerlendirme Süreci

Burs başvuru şartları ve süreci, her yıl Eylül ayında vakıf resmi internet sitesi www.bereketvakfi.org.tr üzerinden ilan edilir. Özel durumlar Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeni Bursiyerlerin Adaylık Şartları

Bereket Vakfı bursundan yararlanabilmek için;
1. Öğrencinin, lisans öğrencisi olması,
2. Öğrencinin, yeterli maddi imkâna sahip olmaması,
3. Öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması.

Başvurularda branş ve sınıf sınırlaması yoktur.
Başvuru esnasında belge istenmemektedir.
Adayın kardeşi veya eşi de burs kazanırsa, sadece bir kişiye burs verilir.
Kardeşinin veya eşinin bursu halen devam eden öğrencilere burs verilmez.
Online başvuru dışındaki başvurular değerlendirilmez.

Aşağıdaki şartları taşıyan öğrencilere burs verilmemektedir.
• Ön lisans öğrencileri,
• Açık ve uzaktan eğitim öğrencileri,
• Özel üniversite öğrencilerinden, burs oranı %100’ün altında olan öğrenciler,
• Yurt dışında okuyan öğrenciler,
• Yüksek Lisans öğrencileri,
• Alttan dersi olan öğrenciler,
• Yabancı uyruklu öğrenciler.

Gerekli Belgeler

Burs kontenjanına giren adayların aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.
1- Öğrenci Belgesinin Aslı
(Özel Üniversite Öğrencilerinin Belgelerinde, % 100 Burslu Olduğu Belirtilmelidir.)
2- Ara Sınıflar İçin Transkripsiyonun Aslı (Hazırlık Sınıfı dahil)
3- Nufus Cüzdan Fotokopisi
4- Son 6 Ay İçinde Çektirilmiş 1 Adet Vesikalık Fotoğraf,
5- Adli Sicil Belgesinin Aslı. (Yeni Tarihli)
6- Evli Öğrenciler İçin, Evlilik Cüzdanı Fotokopisi
7- Engelli Öğrenciler İçin, Sağlık Kurulu Raporu
8- Babası Vefat Etmiş Öğrenciler İçin, Vukuatlı Nufus Kayıt Örneği
9- Baba Meslek Gelir Belgesi
10- Babasının (varsa) İşsizlik Ödeneği Belgesi
11- Babasının Evi Kira veya Lojman ise, Kontrat
12- Öğrencinin Kaldığı Yer Kiralık Ev ise, Kontrat
13- Varsa, Okumakta Olan Kardeş Öğrenci Belgeleri
14- Üniversiteye İlk Kez Kayıt Yaptıran Öğrencilerin, Lise Diploma Fotokopisi,
(Başvuruda, diploma derecesini 85 ve üstü beyan edenler için)
15- Lise Birincisi Olan Öğrenciler İçin, “Lise Birincilik Belgesi”
(Başvuruda, okul birincisi olduğunu beyan edenler için)
16- Albaraka Türk Katılım Bankası Hesap Cüzdan Fotokopisi
(Sonuçlar açıklandıktan sonra, sadece bursiyer adayı seçilen öğrenciler hesap açacaklardır.)

Başvuru Sonuçlarının Açıklanması

• Başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih web sitemizden duyurulacaktır.
• Sonuçlar, kimlik numarası ile sorgulanacak ve belge teslim şekli ve süreci de bu sorgulamada belirtilecektir.
• Sadece bursiyer adayı seçilen öğrencilerden belge istenmektedir.

Burs Yatırma Takvimi ve Diğer Hususlar

1- Burs, lisans öğrenim süresine bağlı olarak, hazırlık sınıfları dahil azami, 5 / 7 yıl süreyle bağlanır. Bu süre lisans kayıt tarihinden itibaren hesaplanır; başvuru ara sınıfta yapılmışsa, burs kalan süre kadar verilir. Özel durumlar Yönetim Kurulu’nca değerlendirilir.
2- Bursiyer adaylarından belge ve bilgileri tam ve doğru olanlar değerlendirmeye alınır ve burs verme kriterlerine uygun adayların bursları kesinleşir.
3- Bursu kesinleşen bursiyerler için ilk burs Ocak ayından itibaren başlar ve Haziran ayı dahil 6 ay süreyle devam eder. Geçmiş aylara dönük burs verilmez.
4- Burs, her ayın 10’undan sonra, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Şubeleri nezdindeki hesaba yatırılır. Bu nedenle, bankanın herhangi bir şubesinde özel cari hesap açtırılarak ATM kartı temin edilmesi gerekir.

Sahte ve tahrifat içeren belge gönderen, ya da yanıltıcı beyanda bulunduğu tespit edilen bursiyerlere ilişkin yasal mercilere başvuru yolu ve rücu hakkı saklıdır.