2017-2018 Ders Yılı Yeni Burs Başvuru Tarihleri Sona Ermiştir.

 

LİSANS  BURSU  (YENİ BAŞVURU)

Yeni Başvurular Açıklaması

Amaç

Bereket Vakfı’nın amacı, başarılı ve maddi durumu yeterli olmayan lisans öğrencilerine, öğrenimlerini yapmaları için burs vermektir.

Burs Başvuru ve Değerlendirme Süreci

Burs başvuru şartları ve süreci, her yıl Eylül ayında vakıf resmi internet sitesi www.bereketvakfi.org.tr üzerinden ilan edilir. Özel durumlar Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeni Bursiyerlerin Adaylık Şartları
Bereket Vakfı bursundan yararlanabilmek için;

 1. Öğrencinin, lisans öğrencisi olması,
 2. Öğrencinin, yeterli maddi imkâna sahip olmaması,
 3. Öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması.

Başvurularda branş ve sınıf sınırlaması yoktur.
Başvuru esnasında belge istenmemektedir.
Adayın kardeşi veya eşi de aynı anda burs kazanırsa, sadece bir kişiye burs verilir.
Kardeşinin veya eşinin bursu halen devam eden öğrencilere burs verilmez.
Online başvuru dışındaki  başvurular değerlendirilmez.

Aşağıdaki şartları taşıyan öğrencilere burs verilmemektedir.

 • Ön lisans öğrencileri,
 • Açık ve uzaktan eğitim öğrencileri,
 • Özel üniversite öğrencilerinden, burs oranı %100’ün altında olan öğrenciler,
 • Yurt dışında okuyan öğrenciler,
 • Yüksek Lisans öğrencileri,
 • Alttan dersi olan öğrenciler,
 • Yabancı uyruklu öğrenciler.
 • Kardeşi halen burs alan öğrenciler.

Gerekli Belgeler

Burs kontenjanına giren adayların aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.

 • Öğrenci Belgesinin Aslı
  (Özel Üniversite Öğrencilerinin Belgelerinde, % 100 Burslu Olduğu Belirtilmelidir.)
 • Ara Sınıflar İçin Transkripsiyonun Aslı (Hazırlık Sınıfı dahil)
 • Nufus Cüzdan Fotokopisi
 • Son Altı Ay İçinde Çektirilmiş 1 Adet Vesikalık Fotoğraf,
 • Adli Sicil Belgesinin Aslı. (Yeni Tarihli)
 • Evli veya Evli-Çocuklu Öğrenciler İçin, Evlilik Cüzdanı Fotokopisi
 • Engelli Öğrenciler İçin, Sağlık Kurulu Raporu
 • Babası Vefat Etmiş Öğrenciler İçin, Vukuatlı Nufus Kayıt Örneği
 • Baba Meslek Gelir Belgesi
 • Babasının (varsa) İşsizlik Ödeneği Belgesi
 • Babasının Evi Kira veya Lojman ise, Kontrat
 • Öğrencinin Kaldığı Yer Kiralık Ev ise, Kontrat
 • Varsa, Okumakta Olan Kardeş Öğrenci Belgeleri
 • Üniversiteye İlk Kez Kayıt Yaptıran Öğrencilerin, Lise Diploma Fotokopisi
  (Başvuruda, diploma derecesini 85 ve üstü beyan edenler için)
 • Lise Birincisi Olan Öğrenciler İçin, “Lise Birincilik Belgesi”
  (Başvuruda, okul birincisi olduğunu beyan edenler için)
 • Albaraka Türk Katılım Bankası Hesap Cüzdan Fotokopisi
  (Sonuçlar açıklandıktan sonra, sadece bursiyer adayı seçilen öğrenciler hesap açacaklardır.)

Başvuru Sonuçlarının Açıklanması

 • Başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih web sitemizden duyurulacaktır.
 • Sonuçlar, kimlik numarası ile sorgulanacak ve belge teslim süreci de bu sorgulamada belirtilecektir.
 • Sadece bursiyer adayı seçilen öğrencilerden belge istenmektedir.

Bursların Ödenmesi ve Diğer Hususlar

 • Burs, lisans öğrenim süresine bağlı olarak, hazırlık sınıfları dahil azami, 5 / 7 yıl süreyle bağlanır. Bu süre lisans kayıt tarihinden itibaren hesaplanır; başvuru ara sınıfta yapılmışsa, burs kalan süre kadar verilir. Özel durumlar Yönetim Kurulu’nca değerlendirilir.
 • Bursiyer adaylarından belge ve bilgileri tam ve doğru olanlar değerlendirmeye alınır ve burs verme kriterlerine uygun adayların bursları kesinleşir.
 • Bursu kesinleşen bursiyerler için ilk burs ödemesi, Ocak ayından itibaren başlar ve geçmiş aylar için burs ödemesi yapılmaz. Burs, ilk yıl için Ocak-Haziran olmak üzere 6 ay süreyle devam eder. Ödemeler her ayın 10’undan sonra yapılır.
 • Burs ödemeleri, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Şubeleri nezdinde açtırılacak hesaplara yapılacağından, bankanın herhangi bir şubesinde özel cari hesap açtırılarak ATM kartı temin edilmesi gerekir.
  Sahte ve tahrifat içeren belge gönderen, ya da yanıltıcı beyanda bulunduğu tespit  edilen  bursiyerlere ilişkin yasal mercilere başvuru yolu ve rücu hakkı saklıdır.