Başvuru sonuçları, başvuru yapan tüm doktora öğrencilerine Kasım ayı sonlarında veya Aralık ayı başlarında sms ve e-mail ile bildirilecektir.

Bursiyer adayı seçilen öğrencilerden istenen belgelerin teslimi ve mülâkat bilgileri de gönderilecek e-mail de belirtilecektir.

(Daha önce burs almış bursiyerler, yeni başvuru yapmayıp, “devam eden burslar” sayfasında istenen belgeleri teslim etmeleri / göndermeleri gerekmektedir.)

Yeni Başvurular Açıklaması

Amaç

Bereket Vakfı’nın amacı, başarılı ve maddi durumu yeterli olmayan doktora öğrencilerine, öğrenimlerini yapmaları için burs vermektir.

Burs Başvuru ve Değerlendirme Süreci

Burs başvuru şartları ve süreci, her yıl Eylül ayında vakıf resmi internet sitesi www.bereketvakfi.org.tr üzerinden ilan edilir. Özel durumlar Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeni Bursiyerlerin Adaylık Şartları

Bereket Vakfı bursundan yararlanabilmek için;

1- Öğrencinin, doktora öğrencisi olması
(İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, İslam Ekonomisi, İslami Finans, Katılım Bankacılığı gibi anabilim dallarına bağlı branşlar öncelikli tercih sebebidir
2- Öğrencinin, öğrenim görmesine yetecek düzeyde maddi imkâna sahip olmaması
3- Öğrencinin düzenli gelir sağlayacak herhangi bir işte çalışması halinde, elde ettiği gelirinin geçiminin yanında öğrenimini de karşılayacak tutarda bulunmaması
4- Öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci olması
5- Öğrenci, doktoraya yeni başlıyorsa, yüksek lisans mezuniyet genel not ortalamasının asgari 5 üzerinden 3 veya 100 üzerinden 70 olması.
6- Öğrenci doktora tez dönemindeyse, doktora ders dönemine ait derslerin ağırlıklı not ortalamasının asgari 5 üzerinden 3 veya 100 üzerinden 70 olması gerekir.

Adayın kardeşi veya eşi de burs kazanırsa, sadece bir kişiye burs verilir.
Kardeşinin veya eşinin bursu halen devam eden öğrencilere burs verilmez.
Faks, posta, e-posta veya dilekçe ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
Başvuru sonuçları, başvuran tüm öğrencilerin e-mail adreslerine bildirilir. Başvuru sonucuna göre, bursiyer adayı seçilen öğrenciler, Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürlüğü’nde, Kasım ayının sonlarında veya Aralık ayının başlarında yapılacak olan mülakata çağrılır ve kesin sonuçlar mülâkat ile belirlenir. Mülâkatın kesin tarihi de bu e-mailde belirtilir.
Belirlenen yer ve tarihte mülakata katılmayan adayların adaylıkları iptal edilir.
Bereket Vakfı eski bursiyerlerinden bu yıl doktoraya başlayacak olan adayların bir ayrıcalığı olmayıp, bu bursiyerlerin de yeniden doktora başvurusu yapmaları zorunludur.
Adayların, aşağıda istenen belgeleri mülâkat günü teslim etmeleri gerekir.

Gerekli Belgeler

Burs kontenjanına giren yeni bursiyer adaylarının aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri zorunludur;

1- Öğrenci Belgesinin Aslı.
2- Transkripsiyonun Aslı.
3- Nufus Cüzdan Fotokopisi
4- Son 6 Ay İçinde Çekilmiş 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
5- Adli Sicil Belgesinin Aslı. (Yeni Tarihli)
6- Evli Öğrenciler İçin Evlilik Cüzdanı Fotokopisi
7- Engelli Öğrenciler İçin Sağlık Kurulu Raporu
8- Yabancı Öğrenciler için Pasaport ve Oturma İzni Belgesi Fotokopileri
9- Öğrenci Özgeçmişi
10- Öğretim Üyesi Referans Yazısı
11- Varsa Yayımlanmış Makale v.b. Eserlerin Özeti
12- Varsa Yabancı Ülke Üniversite Kabul Belgesi
13- Öğrenci Çalışıyor ise, Maaş Bordrosu
14- Öğrencinin Eşi Çalışıyor ise Gelir Durum Belgesi
15- Varsa Fakülte Birincilik Belgesi veya Mezuniyet Notunu Gösteren Resmî Belge
16- ALES, TOEFL, YDS Sonuç Belgeleri
17- Albaraka Türk Katılım Bankası Hesap Cüzdan Fotokopisi
(Mülakata çağrılan adaylardan istenmektedir.)

Burs Yatırma Takvimi ve Diğer Hususlar

1. Burs süresi, doktora öğrenim süresine bağlı ve onunla sınırlı olmak üzere azami 4 yıldır. Bu süre doktora kayıt tarihinden itibaren hesaplanır. Bilimsel hazırlık olması durumunda 1 yıl daha uzatılır. Başvuru ara sınıfta yapılmış ise, burs kalan süre kadar verilir.
2. Bursu kesinleşen bursiyerler için ilk burs Ocak ayından itibaren başlar ve Haziran ayı dahil 6 ay süreyle devam eder. Geçmiş aylara dönük burs verilmez.
3. Burs, her ayın 10’undan sonra, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Şubeleri nezdindeki hesaba yatırılır. Bu nedenle, bankanın herhangi bir şubesinde özel cari hesap açtırılarak ATM kartı temin edilmesi gerekir.

Sahte veya tahrifat içeren belge gönderen ya da yanıltıcı veya yalan beyanda bulunduğu tespit edilen bursiyerlere ilişkin yasal mercilere başvuru yolu ve rücu hakkı saklıdır.