2017-2018 Ders Yılı Yeni Burs Başvuru Tarihleri Sona Ermiştir.

 

DOKTORA BURSU (YENİ BAŞVURU)

Yeni Başvurular Açıklaması

Amaç

Bereket Vakfı’nın amacı, başarılı ve maddi durumu yeterli olmayan doktora öğrencilerine, öğrenimlerini yapmaları için burs vermektir.

Burs Başvuru ve Değerlendirme Süreci

Burs başvuru şartları ve süreci, her yıl Eylül ayında vakıf resmi internet sitesi www.bereketvakfi.org.tr üzerinden ilan edilir. Özel durumlar Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeni Bursiyerlerin Adaylık Şartları

Bereket Vakfı bursundan yararlanabilmek için;

 • Öğrencinin, doktora öğrencisi olması.
  (İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, İslam Ekonomisi, İslami Finans, Katılım Bankacılığı gibi anabilim dallarına bağlı branşlar öncelikli tercih sebebidir
 • Öğrencinin, öğrenim görmesine yetecek düzeyde maddi imkâna sahip olmaması
 • Öğrencinin düzenli gelir sağlayacak herhangi bir işte çalışması halinde, elde ettiği gelirinin geçiminin yanında öğrenimini de karşılayacak tutarda bulunmaması
 • Öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci olması
 • Öğrenci, doktoraya yeni başlıyorsa, yüksek lisans mezuniyet genel not ortalamasının asgari 5 üzerinden 3 veya 100 üzerinden 70 olması
 • Öğrenci doktora tez dönemindeyse, doktora ders dönemine ait derslerin ağırlıklı not ortalamasının asgari 5 üzerinden 3 veya 100 üzerinden 70 olması gerekir.

Adayın kardeşi veya eşi de aynı anda burs kazanırsa, sadece bir kişiye burs verilir.
Kardeşinin veya eşinin bursu halen devam eden öğrencilere burs verilmez.
Faks, posta, e-posta veya dilekçe ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Başvuru sonuçları, başvuran tüm öğrencilerin  e-mail adreslerine bildirilir. Başvuru sonucuna göre, bursiyer  adayı seçilen öğrenciler, Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürlüğü’nde, Kasım ayının sonlarında veya Aralık ayının başlarında yapılacak olan mülakata çağrılır ve kesin sonuçlar  mülâkat ile belirlenir. Mülâkatın kesin tarihi de bu  e-mailde belirtilir.
Belirlenen yer ve tarihte mülakata katılmayan adayların adaylıkları iptal edilir.
Bereket Vakfı eski bursiyerlerinden bu yıl doktoraya başlayacak olan adayların bir ayrıcalığı olmayıp, bu bursiyerlerin de yeniden doktora başvurusu yapmaları zorunludur.
Adayların, aşağıda istenen belgeleri mülâkat günü  teslim etmeleri gerekir.

Gerekli Belgeler 

Burs kontenjanına giren yeni bursiyer adaylarının aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri zorunludur;

 • Öğrenci Belgesinin Aslı.
 • Transkripsiyonun Aslı.
 • Nufus Cüzdan Fotokopisi
 • Son Altı Ay İçinde Çekilmiş 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Adli Sicil Belgesinin Aslı. (Yeni Tarihli)
 • Evli veya Evli Çocuklu Öğrenciler İçin, Evlilik Cüzdanı Fotokopisi
 • Engelli Öğrenciler İçin, Sağlık Kurulu Raporu
 • Yabancı Öğrenciler için Pasaport ve Oturma İzni Belgesi Fotokopileri
 • Öğrenci Özgeçmişi
 • Öğretim Üyesi Referans Yazısı
 • Varsa Yayımlanmış Makale v.b. Eserlerin Özeti
 • Varsa Yabancı Ülke Üniversite Kabul Belgesi
 • Öğrenci Çalışıyor ise, Maaş Bordrosu
 • Öğrencinin Eşi Çalışıyor ise, Gelir Durum Belgesi
 • Varsa Fakülte Birincilik Belgesi veya Mezuniyet Notunu Gösteren Resmî Belge
 • ALES, TOEFL, YDS Sonuç Belgeleri
 • Albaraka Türk Katılım Bankası Hesap Cüzdan Fotokopisi

(Mülakattan sonra bursu kesinleşen öğrenciler açtıracaktır.)

Bursların Ödenmesi ve Diğer Hususlar

 1. Burs süresi, doktora öğrenim süresine bağlı ve onunla sınırlı olmak üzere azami 4 yıldır. Bu süre doktora kayıt tarihinden itibaren hesaplanır. Bilimsel hazırlık olması durumunda 1 yıl daha uzatılır. Başvuru ara sınıfta yapılmış ise, burs kalan süre kadar verilir.
 1. İlk burs ödemesi, Ocak ayından itibaren başlar ve Ocak-Haziran olmak üzere 6 ay devam eder.
 1. Ödemeler her ayın 10’undan sonra yapılır.
 1. Burs ödemesi, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Şubeleri nezdinde açtırılacak hesaplara yapılacağından, bankanın herhangi bir şubesinde özel cari hesap açtırılarak ATM kartı temin edilmesi

Sahte veya tahrifat içeren belge gönderen ya da yanıltıcı veya yalan beyanda bulunduğu tespit edilen  bursiyerlere ilişkin yasal mercilere başvuru yolu ve rücu hakkı saklıdır.