Bursun devamı, aşağıda istenen belgelerin değerlendirilmesine bağlıdır.

İstenen Belgeler

1. Öğrenci belgesinin aslı.
(Bir üst sınıfa kaydın yapılmış olması gerekir.)
2. Transkriptin aslı.
(Üniversitelerde standart bir not sistemi ve not çizelgesi bulunmamaktadır. Transkriptte başarı durumunu gösteren not çizelgesi yok ise, transkriptin yorumlanabilmesi için, fakültenin not sistemini veya not çizelgesini gösteren ayrı bir belge mutlaka gönderilmelidir.)
(Geçen yıl hazırlık sınıfını tamamlamış bursiyerler de transkript uygulamasına tabidir.)
3. Adli Sicil Belgesi. (Yeni tarihli)
4. İletişim bilgilerinin güncellenmesi.
(Öğrenci e-mail, cep telefon ve veli cep telefon no)

Belge Teslim Tarihi

Belgeler, 25 Ekim 2018 tarihine kadar elden teslim edilebileceği gibi aps veya kargo ile de gönderilebilir.

Belgelerin Değerlendirilmesi

Asıl ve onaylı olan belgeler değerlendirilmeye alınır. Faks, e-mail, fotokopi, renkli fotokopi veya onaysız internet çıktısı olarak gönderilen belgeler kesinlikle değerlendirmeye alınmaz.
Birden fazla alttan dersi olan veya bu yıl sınıf tekrarı yapacak olan bursiyerlerin bursları devam etmez.
Uyarı: (İki yıl üst üste burs kaydını yenilemeyen (aralıksız iki yıldır bursu devam etmeyen) bursiyerlerin bursu kapatılır. Bu durumdaki bursiyerlerin yeniden başvuru yapmaları gerekmektedir.

Bursların Hesaplara Yatırılma Tarihi

Ekim-Kasım bursları, Kasım ayının 10’undan sonra iki ay bir arada yatırılmaktadır.
25 Ekim 2018 tarihinden sonra kargolanan veya teslim edilen belgeler, Aralık ayı bursu için değerlendirilir ve geçmiş ayların bursları yatırılmaz.

Öğrenci Değişim Programları Açıklaması

Geçen ders yılı Erasmus ve benzeri yurtdışı öğrenci değişimi programlarına katılan öğrenciler de, yukarıda belirtilen burs devam işlemlerini yerine getirmelidirler. Bu bursiyerlerin diğer öğrencilerden farklı olarak, transkripsiyonlarında, yurt dışında katıldıkları dönemin notlarının kendi fakültelerinde kabul edildiğini belgelemeleri gerekir.
Ders yılı içinde veya gelecek ders yılı bu programlara katılacak bursiyerler de aynı uygulamaya tabidir.

Sahte ve tahrifat içeren belge veren, ya da yanıltıcı beyanda bulunduğu tespit edilen bursiyerlere ilişkin yasal mercilere başvuru yolu ve rücu hakkı saklıdır.