LİSANS  BURSU  (DEVAM EDEN)

Eski Lisans Burslarının Devam Etmesi için Gereken İşlemler

İstenen Belgeler ve Belge Teslim Süreci

 1. Öğrenci belgesinin aslı. 
  (Bir üst sınıfa kaydın yapılmış olması gerekir.)
 2. Transkriptin aslı.
  (Üniversitelerde standart bir not sistemi ve not çizelgesi bulunmamaktadır. Transkriptte başarı durumunu gösteren not çizelgesi yok ise, transkriptin yorumlanabilmesi için, fakültenin not sistemini veya not çizelgesini gösteren ayrı bir belge mutlaka gönderilmelidir.)
  (Geçen yıl hazırlık sınıfını tamamlamış bursiyerler de transkript uygulamasına tabidir.)
 3. Adli Sicil Belgesi. (Yeni tarihli)
 4. İletişim bilgilerinin güncellenmesi.
  (Öğrenci e-mail, cep  telefon ve   veli cep telefon no)

Yukarıdaki belge ve bilgilerin, 25 Ekim  2017 Çarşamba  tarihine kadar vakıf adresine ulaştırılması zorunludur. Belgeler, elden veya  kargo, aps  v.b. gibi  teslim alındığının sorgulanabileceği  gönderiler ile vakıf adresine ulaştırılmalıdır.

25 Ekim 2017 tarihinden sonra ulaşan belgelerde,  burs yatırma takvimi geriye doğru işletilmez.
Bu belgeler,  Aralık  2017  burs yatırma takvimine dahil edilir.

Belgelerin Değerlendirmesi

Asıl ve onaylı olan  belgeler değerlendirilmeye alınır. Faks, e-mail, fotokopi, renkli fotokopi veya onaysız internet çıktısı olarak gönderilen belgeler kesinlikle değerlendirilmemektedir.

Birden fazla alttan dersi olan veya bu yıl sınıf tekrarı yapacak olan eski bursiyerlerin bursları devam etmez.

Uyarı:  (İki yıl üst üste burs kaydını yenilemeyen öğrencinin bursu kapatılır. Bu sebeple bursu kapatılan öğrenci, yeni başvuru yapmak zorundadır.)

Bursların Hesaplara Yatırılma Süreci

Kasım  ayının 10’undan sonra (Ekim-Kasım) bursları, iki ay bir arada  yatırılmaktadır.
Belirtilen tarihten sonra gelen belgeler için, geçmiş aylara dönük burs verilmemektedir

Öğrenci Değişim Programları Açıklaması

Geçen ders yılı Erasmus ve benzeri yurtdışı öğrenci değişimi programlarına katılan öğrenciler de, yukarıda belirtilen burs devam işlemlerini yerine getirmelidirler. Bu bursiyerlerin diğer öğrencilerden farklı olarak, transkripsiyonlarında, yurt dışında katıldıkları dönemin notlarının kendi fakültelerinde kabul edildiğini belgelemeleri gerekir.
Ders yılı içinde veya gelecek ders yılı bu programlara katılacak bursiyerler de aynı uygulamaya tabidir.

 

Sahte ve tahrifat içeren belge veren, ya da yanıltıcı beyanda bulunduğu tespit  edilen  bursiyerlere ilişkin yasal mercilere başvuru yolu ve rücu hakkı saklıdır.