DOKTORA BURSU  (DEVAM EDEN)

Eski Doktora Burslarının Devam Etmesi için Gereken İşlemler

İstenen Belgeler ve Belge Teslim Süreci

  • Öğrenci belgesinin aslı.
  • Transkriptin aslı. (Geçen yıl ders dönemi ise)
  • Yeterlilik sınavı sonuç belgesi.
    (Yeterlilik sınavına girilmiş ise sınav sonuç belgesi, henüz girilmemiş ise, sınav takvimini ve sınavdan  sonra sonuç belgesinin vakıf adresine ulaştırılacağını belirten bilgi not),
  • Referans yazısı. (Geçen yıl tezin birinci veya ikinci yılı ise, danışman hocadan alınacak referans mektubu.)
  • Maaş bordrosu. (Çalışan bursiyerler için)
  • İletişim bilgilerinin güncellenmesi.
    (Öğrenci e-mail, cep, ev ve iş telefon no, adres ile yakınının  isim ve telefon nosu).

Yukarıdaki belge ve bilgilerin, 25 Eylül 2017 Pazartesi  tarihine kadar vakıf adresine ulaştırılması zorunludur. Belgeler, elden veya  kargo, aps v.b. gibi  teslim alındığının sorgulanabileceği  gönderiler ile vakıf adresine ulaştırılmalıdır.

25 Eylül 2017 tarihinden sonra ulaşan belgelerde,  burs yatırma takvimi geriye doğru işletilmez.
Bu belgeler,  Kasım  2017  burs yatırma takvimine dahil edilir.

Belgelerin Değerlendirmesi

Asıl ve onaylı olan  belgeler değerlendirilmeye alınır. Faks, e-mail, fotokopi, renkli fotokopi veya onaysız internet çıktısı olarak gönderilen belgeler kesinlikle değerlendirilmemektedir.

Ders dönemi devam eden bursiyerlerden birden fazla alttan dersi olan veya sınıf tekrarı yapan bursiyerlerin bursları ile tez döneminde tezin birinci ve ikinci yılıyla ilgili danışman hocadan alınan referans mektubu olmayan bursiyerlerin bursları devam etmez.

Doktora kayıt tarihinden itibaren 4. yılını tamamlamış olan bursiyerlerin bursları devam ettirilmemektedir.

Bursların Hesaplara Yatırılma Süreci

Ekim  ayının 10’undan sonra, (Eylül-Ekim) bursları iki ay bir arada yatırılmaktadır.
Belirtilen tarihten sonra gelen belgeler için, geçmiş aylara dönük burs verilmemektedir.